top of page

İngilizce Öğretiminde Bilinçli Farkındalık Temelli Pratiklerin Yeri


Bilinçli farkındalık temelli pratikler, İngilizce öğretiminde birkaç farklı şekilde kullanılabilir:


  • Dil farkındalığı: Öğrenciler dil öğrenme sürecinde kelime haznelerini genişletip gramer yapılarını kavrarken dil farkındalıkları artar. Bu dil farkındalığını daha fazla artırmak için, öğretmenler öğrencileri dikkatlerini kelime anlamlarına, gramer yapılarına ve dilin kullanımına odaklanmaya teşvik edebilirler. Bu, öğrencilerin dil öğreniminde daha bilinçli bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir.

  • Dinleme becerileri: Dil öğrenimi sırasında, öğrenciler sıklıkla konuşmacıların telaffuzunu, tonlamasını ve vurgusunu anlamakta zorluk çekebilirler. Bilinçli farkındalık temelli pratikler, öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, öğretmenler öğrencilere, konuşmacının ses tonlamasına ve telaffuzuna odaklanarak bir metni dinlemelerini veya bir konuşmacının yavaş ve ritmik bir şekilde konuşmasını takip etmelerini sağlayabilirler.

  • Stres ve kaygı yönetimi: Dil öğrenimi, özellikle sınav veya sunumlar gibi performans odaklı durumlarda stres ve kaygıya neden olabilir. Bilinçli farkındalık temelli pratikler, öğrencilerin stres ve kaygılarını yönetmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, öğretmenler öğrencilere, nefes alıp verme ve gevşeme egzersizleri gibi farkındalık temelli teknikler öğretebilirler.

  • Daha yüksek öz farkındalık: Dil öğrenimi süreci sırasında, öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalıklarını artırmaları önemlidir. Öğrenciler, hangi kelime veya gramer yapılarının kendileri için daha zor olduğunu belirleyerek ve duygularına odaklanarak bu zorlukları aşmak için çalışabilirler. Öğretmenler, öğrencilere bilinçli farkındalık temelli sorular sorma ve düşünme teknikleri öğreterek öz-farkındalığını artırmalarına yardımcı olabilirler.

Yukarıda bahsedilen, bilinçli farkındalık temelli pratiklerin İngilizce öğretiminde kullanılabileceğine dair basit birkaç örnektir. Öğretmenlerimiz öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun bilinçli farkındalık temelli pratikler kullanarak öğrencilerin dil öğrenim sürecini geliştirebilirler.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page